Aino Trosell skriver om lantbrevbäraren Siv – mänskliga mötet viktigt

Glesbygden lever i Aino Trosells 26e bok, Gränsmark. Huvudpersonen Siv är lantbrevbärare i Finnmarkens avfolkningsbygder där avstånden är långa och de få mänskliga mötena högt uppskattade.