FHM uppmanar till vaccinering - trots T-celler

Allt fler testar sig för t-celler, för att ta reda på om de är immuna mot covid-19. Sedan testningen i Sverige drog igång på ett laboratorium i Stockholm för två veckor sedan har ett hundratals personer testat sig. Men det finns tveksamheter kring testerna eftersom det inte med säkerhet går att veta att det är just covid-19 som personen fått t-cellerna av. Janne Wassberg i Stockholm är en av dem som betalat 1700 kronor för ett t-cellstest och fått ett positivt svar.