Här ska hundra kubikmeter vätgas lagras

I Luleå börjar man nu bygga ett lager för vätgas, som ska användas för den fossilfria stålframställningen i Hybritprojektet. Vätgaslagret på 100 kubikmeter byggs i ett bergrum i närheten av Hybrits testanläggning. Bakom projektet står SSAB, LKAB och Vattenfall.