Högsta koldioxidhalten någonsin uppmättes under påsken

Under påsken så uppmättes de högsta koldioxidhalterna som någonsin uppmätts sedan mätningarna inleddes på 1950-talet.