Pandemin slår hårt mot ungas inträde på arbetsmarknaden

Färre ungdomar hade jobb efter studenten 2020 jämfört med 2019, enligt SCB. 59 procent av dem som precis gått ut gymnasiet hade en anställning i juli 2020. Samma månad året före var det 69 procent.
Vilken arbetsmarknad nyexaminerade möter i år är fortsatt osäkert.