Korruptionen i landet föder konspirationsteorier om viruset

Demokratiska republiken Kongo är djupt sargat av en evigt pågående konflikt, korruption och fattigdom. Spädbarnsdödlighet, malaria, ebola, hotande svält och barn utan utbildning är betydligt större problem än covid-19. Nu kämpar nationen för att utbilda invånarna om viruset, men konspirationsteorier får lätt fäste hos den unga befolkningen.