Helena Gissén om Pisakritiken:”Det är en oerhört känslig fråga”

Riksrevisionen riktar kritik mot Skolverket och regeringens hantering av den senaste Pisaundersökningen. 11 procent av eleverna exkluderades vilket kan ge osäkra resultat enligt Riksrevisionen. TV4:s politiska kommentator Helena Gissén menar att det här är en oerhört känsligt fråga politiskt.