Valkadavret ska transporteras till danskt jättekrematorium

Arbetet med att bärga det gigantiska knölvalskadavret på Öland fortsätter. Det ruttnande jättedjuret drogs idag upp på stranden och nu väntar nästa steg – transport till ett danskt jättekrematorium. Det är ett stort förbränningsverk som är anpassat för biologiskt avfall, säger Mörbylångas miljöchef Staffan Olsén.