FBI-chefen om Sveriges roll i "Trojan shield"

Calvin Shivers, biträdande chef för FBI:s utredningsenhet intervjuas av TV4Nyheternas Jessica Josefsson om bland annat hur samarbetet med den svenska polisen fungerat.