Ledande S-politiker vill kringgå marknadshyror

Det kontroversiella förslaget om fri hyressättning för nybyggda lägenheter väcker kritik bland flera socialdemokrater på kommunnivå. Ledande S-politiker i flera av storstäderna vill verka för att kringgå en eventuell lagstiftning.