Barnarbete ökar för första gången på 20 år

Antalet barn som tvingas arbeta ökar för första gången på 20 år. Det visar en rapport som tagits fram av FN-organen UNICEF och ILO. Pandemin tros vara en bidragande orsak.