Nu kan du se solen förmörkas

Den partiella solförmörkelsen blir minst i söder och mer tydlig ju längre norrut man befinner sig.