Besked om vaccin för ungdomar väntas inom kort

Nästa eller nästnästa vecka kan vi få ett besked om att ungdomar kan erbjudas vaccin mot covid-19. Folkhälsomyndigheten håller just nu på att utreda frågan.