Inflationsspöket skramlar och skrämmer

Pristrycket i Sverige trappades ned i maj. Men i USA ökade konsumentpriserna istället ännu en gång oväntat mycket, vilket spär på oron för högre räntor.