Extern länk
Början på sidans innehåll

Odlade hjärnceller ger hopp för långtidssjuka i covid

2021-07-11 • 1 min 56 sek

En svensk studie där man använt sig av hjärnceller som man odlat fram på labb, ger en möjlig förklaring till varför många med postcovid drabbas av symtom som hjärndimma och minnessvårigheter.
Det här skulle på sikt kunna leda till en behandling för de som är drabbade.