”En naturkatastrof – siffror på antal döda som vi inte är vana vid i Europa”

Meteorolog Peter Kondrup berättar om anledningen till Europas extremväder.