Efter skyfallen: ”Ett enormt arbete att röja undan”

Fortfarande ligger flera delar av västra Europa under vatten och i Nederländerna fortsätter vattennivåerna att stiga.