Så här rör sig vattenmassorna efter skyfallen i Europa

Det regnoväder som orsakat översvämningar, stor förödelse och död i framför allt västra Tyskland och Belgien har rört sig österut. Samtidigt rör sig vattenmassorna nedströms i Europa och på många håll stiger vattennivåerna.