Vårdcentral missade livsfarliga blodproppar

Trots att en kvinna upprepade gånger sökte vård för andningsbesvär missade en vårdcentral i Marks kommun att kvinnan hade blodproppar i båda lungarna, När kvinnan kom till sjukhus akut var tillståndet livshotande enligt den lex Maria-anmälan som nu gjorts.