Coronaeffekten: Minskad försurning i miljön

Nedstängningarna under pandemin ser ut att ha minskat nedfallet av ämnen som bidrar till försurning i miljön visar en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet.