Hungerstrejk bland papperslösa i Belgien – regeringen splittrad

I Belgien hungerstrejkar runt 400 personer som länge vistats illegalt i Belgien. De kräver att få laglig rätt att vistas i landet – krav som backas av två av sju regeringspartier.