Början på sidans innehåll

Kamp i kohagen för att rädda starkt hotad växt

2021-10-11 • 1 min 58 sek

Mellan 500 000-1 000 000 arter på jorden riskerar att försvinna inom några decennier. Idag startar ett FN-möte om biologisk mångfald i Kina, för att komma överens om hur artutrotningen ska stoppas. I Sverige finns få kohagar kvar, vilket gör att fältgentianan är starkt hotad och en kamp för att rädda växten pågår.