Början på sidans innehåll

”Prissvängningarna hade inte behövt slå så hårt”

I onsdags 23:13 • 1 min 13 sek

När världen snabbt måste bryta sig loss från användningen av kol, olja och naturgas, blir pressen på energisystemen hård närmaste decennierna, visar en ny rapport från internationella energi-organet IEA. Hade omställningen skett tidigare, skulle elpris-svängningarna inte varit lika kännbara.