Början på sidans innehåll

”Vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus”

2021-10-21 • 4 min 4 sek

Spridningen av RS-virus har ökat kraftigt på många håll i Sverige. Flera barnavdelningar är nu överbelastade och planerad barnvård måste stoppas. Oerhört sällsynt att barn avlider i RS men det är stor sjuklighet, säger Malin Ryd Rinder, verksamhetschef barnakutsjukvården vid Karolinska sjukhuset.