Början på sidans innehåll

Skånska ungdomar mår allt sämre – särskilt flickor

2021-10-26 • 1 min 44 sek

Skånska ungdomar mår allt sämre. Det visar en folkhälsorapport som Region Skåne gjort. Det är framförallt flickor i högstadiet, med höga krav på sig själva som mår dåligt, nästan var fjärde femtonårig flicka har ägnat sig åt självskadebeteende.