Fredag Hela Veckan - Kristoffer Appelquists bok

Ur TV4:s sketchprogram Fredag Hela Veckan från 2008 som leddes av David Hellenius och Peter Magnusson.