Fredag Hela Veckan - Lyxfällan

Lyxfällan rycker ut för att hjälpa till. Och kramas. TV4:s sketchprogram från 2008 som leddes av David Hellenius och Peter Magnusson.