Fredag Hela Veckan - Debatt

Panelen tar plats för att diskutera aktuella ämnen i TV4:s sketchprogram från 2008 som leddes av David Hellenius och Peter Magnusson.