Hanna Widerstedt: "Jag skapade ett ideal"

Hanna Widerstedt berättar om varför hon skapade ett alter ego, en extrem. I dag hävdar hon att den Hanna Widerstedt som var med i Big Brother och bloggade skapades för att visa på ett ideal.