Skrämselhumor

Att skrämmas är kul! För den ena personen i alla fall.