Barn som spelar musik/för oljud

Barn som spelar musik, eller snarare för oljud.