Geten som inte gillar spanjorer

Hamna aldrig i en disskusion med en get. Varför? Därför.