Tävlingsbidrag ett: Ramlar, slår sig - och fiser

Det är inte alltid lätt med kroppskontrollen när oväntade saker händer.