Tävlingsbidrag två: Faran med gitarrer

En barnvakts uppgift är att vakta barnen - inte att filma dem.