Göran Hägglunds hela tal från Almedalen

Göran Hägglund talar i Almedalen