Valduellen: Vinster på asylmottagning och välfärd

Göran Hägglund (KD) vs Jonas Sjöstedt (V)