Personalbrist hotar turismen

Svensk besöksnäring går som tåget och omsätter totalt närmare 300 miljarder kronor. Men ett stort orosmoln för framtiden är bristen på kompetent personal.