Början på sidans innehåll

Så får du koll farliga partikelhalter

2015-03-22 • 1 min

Trots flertalet insatser för att förbättra miljön är halterna av farliga partiklar i luften från trafiken fortfarande höga i de svenska storstäderna. Men nu har det tagits fram en hemsida där allmänheten kan följa partikelhalterna i realtid.