Början på sidans innehåll

Feltänkta kurvor orsakar olyckor

2015-04-06 • 47 sek

Vägkurvor som är feldoserade är en vanlig anledning till trafikolyckor med tunga fordon. Forskning visar att vägarna inte utformats för att passa exempelvis lastbilar och bussar.