"Sonen frågar varför vi måste flytta”

Socialt utsatta barnfamiljer tvingas lämna kommunala lägenheter utan att ha någonstans att bo. Mikaela Thörnvall är en av dem förlorar sin bostad och som nu inte vet vart hon ska ta vägen med sin femåring.