Bättre klippa av navelsträngen sent

Pojkars finmotorik förbättras om barnmorskan väntar lite med att klippa av navelsträngen. Det visar ny svensk forskning som presenterades idag