Stort intresse för att tjäna på Indien

För första gången är en indisk president på statsbesök i Sverige och näringslivet står på kö för att stärka sin position i Asiens tredje största ekonomi.