Ensamhet stort problem bland äldre

Ensamheten växer på landets äldreboenden. I en ny undersökning av kvalitén inom äldreomsorgen som TV4Nyheterna tagit del av - har andelen äldre som säger sig ofta uppleva ensamhet ökat med flera procentenheter de senaste åren.