Tusentals stängda vårdplatser i Sverige

Den stora bristen på sjuksköterskor och annan vårdpersonal leder till att många av de vårdplatser som stängts under sommaren inte öppnas igen.