Linn jämför hur hon är i skolan och hur hon är hemma

Sen Linn har börjat skolan är Tomas hemma med Amy. Linn jämför hur hon är i skolan och hur hon är som mamma hemma med familjen.

Program från TV4