Okända sjukdomen lipödem tas upp i riksdagen

Nina Lundmark har lipödem, en smärtsam sjukdom som gör att fett lägger sig på höfter och ben. Ibland har drabbade av sjukdomen fått rådet att banta, vilket är omöjligt. Nu tas sjukdomen upp i riksdagen.