Skillnader i kostnad för akutbesök

Det är mer än dubbelt så dyrt att besöka akuten i Skåne som i till exempel Gävleborg. En rundringning som TV4Nyheterna gjort visar att patientavgifterna varierar stort över landet. Kritiker varnar nu för att att låginkomsttagare avstår från att söka hjälp.

Program från TV4