Början på sidans innehåll

Våld och hot ökar på Migrationsverket

2016-03-08 • 0 min

Antalet fall med hot, våld och trakasserier har ökat med nästan 60 procent mellan 2014 och 2015. Nu ska all personal som möter asylsökande utbildas i hur man förebygger hot och våld.