Linneas föräldrar slogs om vårdnaden "En 13-åring ska inte tänka så som jag gjorde"

När Linnea Elfströms föräldrar skilde sig hamnde hon mitt i vårdnadstvisten.

Program från TV4