Asylsökning pressar förlossningsvården

Det ökade antalet asylsökande har satt stort press på landets förlossningskliniker. I Dalarna är situationen enormt ansträngd.

Program från TV4